Program remontów i przebudowy chodników - ul. Gajowa

ZDiTM
2009-11-04 do 2010-01-09
135211.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

rozebranie chodnika z płytek betonowych o wym. 50x50x7, krawężników kamiennych podbudowy betonowej, nawierzchni rzędowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 c wraz z obrzeżami trawnikowym, ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem B15, mechaniczne wykonanie koryta gr. 10 cm, regulacja pionowa studzienek, regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz regulacja skrzynek gazowych