Program remontów i przebudowy chodników - remont chodników w ciągu ul. Kaszubskiej

ZDiTM
2010-01-04 do 2010-04-30
45633.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

remont chodnika - wykonanie chodnika z płyt kamiennych, regulacja krawężników