Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne

Gmina Miasto Szczecin
2009-10-01 do 2009-12-31
62950.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zakupy wyposażenia kuchni dla realizacji programu pn. ciepły posiłek dla seniora.