Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika

Gmina Miasto Szczecin
2007-06-29 do 2007-10-12
1255000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Nie

Inwestycja obejmowała: roboty drogowe, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i odwodnienie nawierzchni ulic.