poszerzenie Cmentarza Centralnego

ZUK
2006-03-31 do 2010-12-31
2801560.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Nie

zagospodarowanie działki nr 15 oraz działki nr 11 pod kwatery grzebalne, kwatera 36 oraz tereny po byłej Agencji Mienia Wojskowego