Poprawa stanu nawierzchni pieszo - jezdni w ciągu ul. Hansa Christiana Andersena

ZDiTM
2009-06-22 do 2009-09-20
452443.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

Regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej , wykonanie nakładki asfaltowej z masy MMA łącznej grubości 10 cm