Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego poprzez rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na Al. Wojska Polskiego w Szczecina odcinku: od Toru Kolarskiego do ul. Miodowej

ZDiTM
2007-06-13 do 2007-08-22
520025.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
900-90015-6210
Nie

Budowa punktów świetlnych dla odcinka ulic Al.. Wojska Polskiego jw.. W ilości 84 szt. Na słupach stalowych ocynkowanych typ MSO 10-3 dł 10 m wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych. Budowa przyłącza zasilającego szafę oświetleniową - sterującą Typu So-1000 zamontowaną na fundamencie prefabrykowanym