Pompownia Górny Brzeg do oczyszczalni ścieków Pomorzany

ZWIK
2003-07-28 do 2005-09-28
11357700.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Tak

Przedmiotem kontraktu było wykonanie pompowni ścieków Górny Brzeg przesyłającej ścieki z lewobrzeżnego Szczecina do oczyszczalni ścieków Pomorzany. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni rurociągiem tłocznym o średnicy 900 mm i długości ok. 1300 m. Wydajność pompowni Górny Brzeg to 1611 l/s. Wartość zadania w EUR: 2.839.431,53