Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego

Gmina Miasto Szczecin
2008-02-18 do 2009-09-17
19664000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Nie

W ramach zadania wybudowano ulicę na odcinku od ul. Warcisława do ul. Krasińskiego wraz z infrastrukturą techniczną (chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja, oświetlenie ulicy, sieć wodociągowa, ekrany akustyczne). Nowy odcinek obejmuje dwie jezdnie dwupasmowe o długości 482 m (jezdnia północna) i 480 m (jezdnia południowa) oddzielone szerokim pasem trawnika z przeznaczeniem w przyszłości na cele trasy tramwajowej. Dodatkowo wykonano skrzyżowanie Obwodnicy z ul. Krasińskiego oraz przebudowę skrzyżowania ul. Przyjaciół Żołnierza z ul. Warcisława. Wykonano jezdnię północną i południową, ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe.