Oświetlenie ulicy Goleniowskiej

ZDiTM
2007-07-13 do 2007-09-24
158000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
900-90015-6210
Nie

Wykonanie robót: Budowa punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych, budowa przyłącza zasilającego szafę oświetleniową zamontowaną na fundamencie prefabrykowanym