Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu Pl. Odrodzenia

ZDiTM
2009-05-05 do 2009-08-06
220488.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015-6210
Nie

Szczegółowy zakres zamówienia: - rozebranie nawierzchni z płyt granitowych, płytek chodnikowych 35x35x5 cm, - korekta ustawienia krawężników, - wykonanie nawierzchni chodnika z płyt granitowych i płytek chodnikowych 35x35x5 cm, - regulacja pionowa studni i zasów