Moje boisko - Orlik 2012 ul. Ziemowita / Studziennej w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin
2009-05-04 do 2010-04-22
1775000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

W ramach zadania wybudowano zespół dwóch boisk (do piłki nożnej oraz do koszykówki i siatkówki) z wyposażeniem w urządzenia sportowe i budynek zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu, wg programu Ministerstwa Sporti i Turystyki "Moje boisko- Orlik 2012".