Modernizacja Teatru Współczesnego - zaplecze techniczne

Teatr Współczesny
2009-07-23 do 2009-11-25
252928.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
100% - środki z Urzędu Miasta Szczeicn
Nie

W ramach zadania wykonano modernizację zaplecza technicznego, zakupiono sprzęt oświetleniowy, wymieniono instalację elektryczną zaplecza technicznego i zakupiono przewody zasilające oraz aparaty naświetlające horyzonty sceniczne typu LED,  modernizacja foyer.