Modernizacja Teatru Współczesnego - modernizacja sceny

Teatr Współczesny
2008-06-02 do 2008-11-28
251529.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
100% - środki z Urzędu Miasta Szczeicn
Nie

W ramach zadania wykonano przebudowę docieplenia nadscenia dużej sceny, wymieniono instalację elektryczną i osprzętu elektrycznego zaplecza technicznego oraz modernizacja zaplecza biurowego.