Modernizacja basenu w GM 3

szkoły
2008-11-01 do 2009-02-01
294000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Modernizacja niecki basenu, wymiana okien w hali basenu, remont zaplecza sanitarno-szatniowego