Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną - ul. 3 Maja 10

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2010-12-31
242980.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Program budowy skutecznego systemu wsparcia i opieki dla dzieci i rodzin oraz wzmocnienia funkcjonowania różnych form opieki zastępczej. Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych stanowi trwały element polityki prorodzinnej Gminy Miasta Szczecin, uwzględnia w sposób szczególny potrzebę wsparcia w formia rodzinnych form opieki zastępczej oraz podnoszenia, zgodnie z obowiązującymi standardami, poziomu funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Remont i adaptacja obiektu na cele placówki rodzinnej - Rodzinny Dom Dziecka Nr 8.