Mdernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Walecznych 23

Gmina Miasto Szczecin
2007-01-01 do 2008-12-31
204765.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Zadanie obejmowało doprowadzenie gazu do kotłowni oraz adaptację pomieszczeń do potrzeb prowadzenia wsparcia dziennego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Walecznych 23. Było realizowane w ramach budowy skutecznego systemu wsparcia i opieki dla dzieci i rodzin oraz wzmocnienia funkcjonowania różnych form opieki zastępczej. Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych stanowi trwały element polityki prorodzinnej Gminy Miasta Szczecin, uwzględnia w sposób szczególny potrzebę wsparcia rodzinnych form opieki zastępczej oraz podnoszenia standardu funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.