Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty

Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty
2005-04-01 do 2012-10-30
4981000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
Środki ministerialne
Nie

Gotycki kościół wzniesiono na potrzeby klasztoru franciszkanów  w latach 1330-1369, w miejscu wcześniejsze romańskiej światyni, w formie trójnawowej hali. Po likwidacji zakonów na Pomorzu w pierwszej połowie XVI wieku, zabudowania klasztorne zamieniono na szpital św. Jana. Kościół pełnił dalej funkcje świątyni protestanckiej. W okresie wojen napoleońskich został zamieniony na magazyn żywności. Popadał w coraz większą ruinę. Dzięki staraniom konserwatora zabytków i historyka prof.. Hugo Lemcke, został wyremontowany w latach 1929 – 1930. Wówczas wprowadzono wzmocnienie konstrukcji kościoła w formie poziomych ściąg, powstrzymujących odchylanie się filarów na zewnątrz. We wnętrzu zachowała się z czasów budowy kościoła gotycka płyta nagrobna z 1378 roku oraz jedyne w Szczecinie średniowieczne polichromie z XV wieku. Na ścianie nawy południowej znajduje się wizerunek giermka trzymającego tarczę z głową gryfa oraz pozostałości postaci drugiego giermka. W pobliżu na filarze zachowane są fragmenty postaci świętych i Matki Boskiej. Pochodzą z I ćwierci XV wieku. W kaplicy południowej można obejrzeć przedstawienie mistycznych zaślubin św. Katarzyny z drugiej ćwierci XV wieku. Obecnie kościół znajduje się w zarządzie Ojców Pallotynów.   Prowadzone praxce remontowo konserwatorskie pozwolą na poprawę stanu technicznego substancji zabytkowej jednej z najcenniejszych swiatyń gotyckich Pomorza Zachodniego. Wykonano prace konserwatorskie średniowiecznej więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, izolację murów  oraz opierzenia  blacharskie i oczyszczenie znacznych fragmentów elewacji. W trakcie kontynuacja prac związanych z renowacją elewacji i wnętrza świątyni. przewidziana wymiana ogrzewania, posadzki oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego świątyni.

oprac. M. Gwiazdowska