E-Urząd – czyli usługi elektroniczne dla interesantów

Urząd Miasta Szczecin
2005-12-12 do 2008-06-30
3200000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mienie miasta
75% środki unijne
Tak

Celem ogólnym projektu „e-Urząd - usługi elektroniczne dla interesantów Urzędu Miasta Szczecin” (w skrócie e-Urząd) było wspieranie rozwoju Szczecina przez rozbudowę miejskiej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami i między podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podstawowym zadaniem projektu było dostarczenie nowoczesnych usług w postaci elektronicznej dla mieszkańców, urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w celu podniesienia atrakcyjności miasta Szczecina.

„E-Urząd” zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 ZPORR Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.4 mln zł – 75 % całkowitej wartości projektu tj. 3,2 mln.

Projekt „E-Urząd - usługi elektroniczne dla interesantów Urzędu Miasta Szczecin” obejmował rozszerzanie przez Urząd Miasta katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną dla interesantów, firm, inwestorów, turystów zgodnie z możliwościami technicznymi oraz oczekiwaniami i zapotrzebowaniem społecznym. Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w kontaktach z urzędem w ramach rozwiązań administracji on-line uwzględniało:
• usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach internetowych urzędów, w tym o procedurach i formularzach),
• usługi interaktywne (wzajemna wymiana korespondencji między urzędem i interesantem przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz formularzy on-line),
• usługi transakcyjne (usługi uwierzytelniane podpisem elektronicznym).