Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej

Wydział Inwestycji Miejskich
2012-08-15 do 2015-02-28
9466400.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Biznes
zewnętrzne - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Tak

I. OPIS INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewiduje się budowę dróg i doprowadzenie mediów do terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ulicy Stołczyńskiej 2.

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja inwestycji przyniesie efekt w postaci skomunikowania terenów przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 38.71 ha z drogami publicznymi. Wykonanie zakładanych prac budowlanych spowoduje podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu, co z pewnością zaowocuje pozyskaniem inwestora i pozytywnie wpłynie na rozwój Miasta Szczecin w szczególności w obrębie dzielnic dotkniętych bezrobociem po upadku Stoczni Szczecińskiej.

III. FINANSOWANIE INWESTYCJI

 

19. 01. 2012 roku Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, poddziałania 1.3.3 - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.  Planowana wartość dofinansowania wynosi 4 733 200,00 PLN.