Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości - Kołbacka w Szczecinie

ZUK
2010-09-01 do 2011-12-31
430000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Rozbudowa systemu punktów zbiórki odpadów problemowych w Szczecinie stanowiących element miesjkiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.