Budowa sieci wodociągowej w ul. Torowej, Szlamowej, F.Szarego

ZWIK
2006-08-16 do 2006-12-16
255000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 965 m oraz przyłącza o długośći ok. 305 m.