Budowa sieci wodociągowej w ul. Rostockiej

ZWIK
2009-09-10 do 2009-11-10
385000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Budowa nowej i wymiana istniejącej sieci wodociągowej w ul. Rostockiej. Ułożono ok. ok. 560 metrów sieci i ok. 50 m przyłączy.