Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej

ZWIK
2008-06-13 do 2008-09-12
1090000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
własne
Nie

Wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 800 m.