Budowa sieci wodociągowej w ul. Lubczyńskiej, Kniewskiej, Kablowej

ZWIK
2006-09-11 do 2007-06-10
1990000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu sieci wodociągowych: o długości ok. 7.6 km oraz przyłączy wodociągowych o długości ok. 215 m.