Budowa sieci wodociągowej w ul. Żołędziowej

ZWIK
2006-06-06 do 2006-11-05
220000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 530 m oraz przyłącza o długości ok. 315 m.