Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej, Lnianej

ZWIK
2007-10-03 do 2009-01-02
2300000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Wymieniono sieć wodaciągową, wykonano kanalizację i przyłącza o łącznej długośći ok. 1670 m.