Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej

ZWIK
2009-12-22 do 2010-06-22
60000.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
własne
Nie

Budowa kanalizacj sanitarnej o długości ok. 70 m.