Budowa połączenia infrastruktury teleinformatycznej policyjnej z infrastrukturą gminy

WINF
2007-09-01 do 2007-10-15
16576.00 zł
Bieżące
Materialne
Zakończone
Mienie miasta
środki budżetowe WINF
Nie

Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb miasta i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzięki inwestycji nastąpi bezpośrednie połączenie infrastruktury policyjnej oraz infrastruktury teleinformatycznej gminy Miasto Szczecin. Inwestycja zapewnia poprawę prędkości przesyłu informacji, a tym samym sprawniejsze działanie systemu.