Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Łącznej dz. nr 5/9

ZWIK
2007-04-20 do 2008-04-30
180000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

budowa odcinka sieci wodociagowej de400 PE spinającego wodociąg de630 PE w ul. Łącznej z wodociągiem de500 PE wychodzącym z pompowni Warszewo przy ul. Łącznej dz. nr 5/9