Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórskiego

ZWIK
2009-05-05 do 2009-10-05
220000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
własne
Nie

Wybudowanie sieci o długości 400 mb, łączącego nowo wybudowaną kanalizację sanitarną w ul. Wkrzańskiej z kanalizacją sanitarną w ul. Zagórskiego, co umożliwi grawitacyjne odprowadzenie ścieków z tych obszarów.