Budowa oświetlenia na ul. Traktorowej

ZDiTM
2008-12-22 do 2009-02-16
89735.30 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
900-90015-6210
Nie

Budowa oświetlenia ulicy Traktorowej w ilości 10 szt. Na słupach stalowych ocynkowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych, wymiana szafy oświetleniowo - sterująca wraz z fundamentem, wymiana słupów żelbetowych szt.4 z montażem wysięgników i opraw szt.3, wymiana linii napowietrznej 245, 3 mb.