Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich

Gmina Miasto Szczecin
2009-01-01 do 2009-12-31
41399.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Przygotowanie dokumentacji projektowej żłobka i drogi dojazdowej.