Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina

ZWIK
2008-03-26 do 2009-12-31
25428600.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Tak

Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i wykonanie: - przebudowy przepompowni wody „Niebuszewo” przy ul. Warcisława, - budowy magistrali wodociągowej od pompowni wody przy ul. Warcisława do zbiorników i pompowni wody przy ul. Łącznej, - budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Rostockiej, Bandurskiego, Wkrzańskiej, Axentowicza, Gęsiej, Zbyszka z Bogdańca, - przebudowy pompowni ścieków wraz z budową rurociągu tłocznego w ul. Szczawiowej, - budowy monitoringu pracy istniejących pompowni ścieków. Wartość zadania w EUR: 6.357.142,86