Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

szkoły
2010-06-01 do 2011-09-01
18910000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Budowa kompleksu admnistracyjno-dydaktycznego ze stołówką i sanitariatami, pomostami, infastrukturą rekreacyjno-sportową oraz adaptację trzech budynków pokoszarowych na szkolne schronisko młodzieżowe, centrum dydaktyczno-konferencyjne i zaplecze adminstracyjno -techniczne.