Budowa magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej-Eskadrowej

ZWIK
2005-08-02 do 2007-12-31
7620000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

W ul. Gdańskiej-Eskadrowej wybudowano rurociągi i przyłącza o długości przeszło 6,2 km.