Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym

ZUK
2008-05-31 do 2008-11-30
424131.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Nie

Wykonano ściany urnowe wraz z zagospodarowanie terenu w ścieżki, dojścia, trawniki, ławeczki.