Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. Rolna-Zielna do ul. Światowida

ZWIK
2009-04-03 do 2010-06-30
1075000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości blisko 1200 m. Likwidacja oczyszczalni ścieków i pompowni.