Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasypowej

ZWIK
2009-04-23 do 2009-09-23
535000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1580 m.