Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Stoku

ZWIK
2009-10-05 do 2010-02-05
320000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy o łącznej długości ok. 340 m.