Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kredowej - Wkrzańskiej

ZWIK
2007-05-11 do 2008-03-10
2600000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
własne
Nie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kredowej i Wkrzańskiej o łącznej długości ok. 3460 m.