Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gradowej

ZWIK
2009-04-23 do 2009-09-23
45000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 40,5 m, co umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z dwóch posesji.