Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Salińskiego

ZWIK
2009-06-15 do 2009-12-01
160000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
własne
Nie

Budowa kanalizacj o łącznej długości 142 mb i w rezultacie przyłączenie do instalacji 6 posesji.