Budowa infrastruktury teleinformatycznej od Urzędu Miasta do Komendy Miejskiej Policji przy ul. Mazurska

WINF
2007-09-17 do 2007-10-24
143947.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Bezpieczeństwo
środki budżetowe WINF
Nie

Budowa infrastruktury teleinformatycznej. Jest to inwestycja  zapewniająca bezpośrednie podłączenie policji z Urzędem Miasta. Inwestycja zapewnia poprawę prędkości przesyłu informacji, a tym samym sprawniejszą wymianę danych.