Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Policji

WINF
2007-06-15 do 2007-10-08
89941.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Bezpieczeństwo
środki budżetowe WINF
Nie

Zadanie polegało  na budowie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb miasta i KWP w Szczecinie. Jest to inwestycja zapewniająca bezpośrednie połączenie komendy miejskiej i wojewódzkiej policji przy ul. Małopolskiej. Dzięki niej nastapi poprawa prędkości przesyłu informacji, a tym samym sprawniejsze działanie systemu bezpieczeństwa.