Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby gminy i Komendy Wojewódzkiej Policji

Gmina Miasto Szczecin
2007-09-20 do 2007-10-31
95202.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Bezpieczeństwo
środki budżetowe WINF
Nie

Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb gminy i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na odcinku ul.Grodzka 1-5 - Brama Portowa. Inwestycja zapewniła połączenie systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i  Policji. Zapewnia poprawę prędkości przesyłu informacji, dostęp Centrum Zarzadzania Kryzysowego do zasobów Gminy i Policji oraz możliwość monitoringu w centrum, a tym samym sprawniejsze działanie systemu zarządzania w warunkach kryzysowych.