Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Miasto Szczecin i Komendy Wojewódzkiej Policji

Gmina Miasto Szczecin
2007-09-17 do 2007-10-24
182050.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Bezpieczeństwo
środki budżetowe WINF
Nie

Zadania polegało budowie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb miasta i KWP w Szczecinie. Jest to inwestycja  zapewniająca bezpośrednie podłączenie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 do infrastruktury Gminy Miasto Szczecin i policyjne . Inwestycja zapewnia poprawę prędkości przesyłu informacji,  dostęp do baz danych Urzędu Miasta i innych podmiotów.