Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Podjuchy- etap I

ZWIK
2010-04-07 do 2011-07-30
5930000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
środki własne ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie
Nie

Zadanie obejmowało wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej.w ul. Krzemiennej, F.Szarego, Metalowej, budowę lub wymianę kanalizacji sanitarnej w ul.Konińskiej, Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej, wymianę wodociągu w ul. Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej.