Budowa garażu z pomieszczeniem gospodarczym oraz zakup samochodu dla Domu Kultury "Klub Skolwin"

Dom Kultury "Klub Skolwin"
2012-01-01 do 2013-12-31
225000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Kultura
100% Urząd Miasta Szczeicn
Nie

W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu, ktory niezbędny jest do realizacji działalności statutowej (położenie instytucji w peryferyjnych obszarach miasta). Ponadto samochód umożliwiłby dowożenie osób do instytucji co zmiejszyłoby koszty wynajmu pojazdów. Ze względu na specyficzne miejsce położenia instytucji niezbędne jest wybudowanie garażu (często występujące w okolicy akty wandalizmu).