Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji na fragmencie ul. Rymarskiej

ZDiTM
2009-09-16 do 2009-11-21
288208.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60015§6210
Nie

Ułożenie obrzeży trawnikowych, wykonanie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, wykonanie wjazdów z kamienia brukowego, ustawienie krawężników betonowych.